För ganska exakt 200 år sedan tog odling och utveckling av matrabarbern fart på allvar. Växtförädlaren Kimmo Rumpunen har studerat dess historia, och presenterar också ett antal nya odlingsvärda rabarbersorter.

1’Canada Red’

Foto: Kimmo Rumpunen

’Canada Red’ har mycket goda odlings-egenskaper. Sorten får rikligt med stjälkar av medelgrovlek. Redan efter fyra år kan en skörd på i genomsnitt 8–10 kg per planta förväntas. Stjälkarna är i allmänhet upprättväxande, raka, vackert glänsande röda, åtminstone till 75 procent av sin längd. Saft som bereds av stjälkarna blir ordentligt rödfärgad. Smaken är tydlig och karak-täristisk rabarber men ej kraftfull. Innehållet av oxalat är genomsnittligt vid skörd i maj men något högre vid sen skörd. Halten äppelsyra är medelhög. ’Canada Red’ blommar sparsamt, sorten är mycket frisk och stjälkarna är lätta att rycka.

2’Elmsblitz’

Foto: Kimmo Rumpunen

’Elmsblitz’ främsta meriter är sortens låga innehåll av oxalat och mycket mjälla stjälkar som kan skördas från tidig vår och under praktiskt taget hela sommaren om plantorna vattnas regelbundet. Sorten är tyvärr extremt blomningsbenägen och stjälkarna kan bli både tunna, krokiga och ojämnt långa varför sorten inte rekommenderas för yrkesodling. ’Elmsblitz’ är en bra matrabarber att blanda med till exempel jordgubbar och hallon vid dryckestillverkning då sorten i sig endast har en tämligen svag rabarbersmak beroende på ett lågt innehåll av äppelsyra.

3’Röd Elmsblitz’

Foto: Kimmo Rumpunen

’Röd Elmsblitz’ växer medelstarkt men något utbrett. Sorten får extremt kraftigt rödfärgade stjälkar i hela dess längd. Stjälkarna är fullt genomfärgade i de nedre delarna. Stjälkarna är medeltjocka, platta och har tydlig rabarbersmak. Sorten anses särskild lämplig för fritidsodling och kan med fördel användas för att ge bättre färg till andra rabarberprodukter.

4’The Sutton’

’The Sutton’ har raka stjälkar över medel-längd med svag röd täckfärg på nedre delen. Sortens främsta meriter är dess låga blomningsbenägenhet, upprätta växtsätt och höga produktivitet. Stjälkarna kan fullt utvuxna bli något grova och sorten bör därför skördas kontinuerligt. Innehållet av oxalsyra är strax under medel medan innehållet av äppelsyra är betydligt över medel vilket bidrar till sortens goda smak.

5BARBRO® (’BRh F104’)

Foto: Kimmo Rumpunen

BARBRO är en mycket tidig rabarbersort med stjälkar något under medellängd som tidigt på våren kan vara något böjda. Stjälkarna är vackert rödfärgade till halva sin längd. Sorten har låg blomningsbenägenhet och god motståndskraft mot bladfläcksjuka. Dess främsta meriter är stjälkarnas utsökta och stabila smak. Innehållet av oxalsyra är något under medel medan äppelsyrainnehållet är något över medel. Avkastningen är något under medel. Rekommenderas för fritidsodling.

Rabarbersorten BARBRO®

Rheum rhabarbarum BARBRO® (’BRh F104’)

Beskrivning: Sorten valdes ut (med växtförädlarbeteckningen BRh F104) vid SLU Balsgård 2007 och har därefter virustestats och förökats vid Elitplantstationen inför provodling och marknadsföring som påbörjades 2012. Sorten har sitt ursprung i frö efter fri pollinering av ’The Sutton’. Sortens främsta meriter är dess utsökta smak, låga blomningsbenägenhet och extrema tidighet. Den har också god motståndskraft mot bladfläcksjuka. Sorten marknadsförs via Elitplantstationen och E-planta.

Smak: Mycket framträdande, god och stabil rabarbersmak.

Avkastning: Medelhög avkastning, cirka 14 kg på en fyraårig planta.

Stjälkarnas färg: Mestadels grön men med kraftigt röd täckfärg upp till hälften av stjälkarnas längd, särskilt under tidig säsong. Grönt kött med rosa inslag vid stjälkbasen.

Stjälkarnas längd: Cirka 46 cm (något under medel), kan tidigt på säsongen bli kortare och något böjda.

Stjälkarnas vikt: Cirka 180 g, av medeltjocklek.

Äppelsyra: Något över medel.

Oxalsyra: Något under medel.

Knoppsprickning: Mycket tidig – tidigare än ’Timperley Early’.

Blomningsbenägenhet: Mycket låg.

Bladskiva: Något över medelstort blad, bladspets rundad likt ’Giant Grooveless Crimson’, överlappande bladbasflikar.

6’Berit’PBR

Foto: Kimmo Rumpunen

’Berit’ är en produktiv upprättväxande relativt sen rabarbersort med raka, medelgrova stjälkar som särskilt under tidig säsong har en vacker röd täckfärg vid basen. Sortens främsta meriter är dess goda smak, låga blomningsbenägenhet och rika produktion av jämnt medellånga stjälkar. Innehållet av oxalsyra och äppelsyra är något under medel. Sorten har god motståndskraft mot bladfläcksjuka. Rekommenderas för fritidsodling och yrkesodling.

Rabarbersorten ’Berit’PBR-AF

Rheum rhabarbarum ’Berit’PBR-AF

Beskrivning: Sorten valdes ut (med växtförädlarbeteckningen BRh F101) vid SLU Balsgård 2007 och har därefter förökats vid Elitplantstationen inför provodling och marknadsföring som påbörjades 2016. Sorten har sitt ursprung i frö efter fri pollinering av selektionen BRh 92-62 (som i sin tur är en selektion bland fröplantor av ’The Sutton’). Sortens främsta meriter är dess goda smak, låga blomningsbenägenhet och rika produktion av jämnt medellånga stjälkar. Den har också god motståndskraft mot bladfläcksjuka. Sorten marknadsförs via Elitplantstationen. Om sorten får E-status kan den marknadsföras som E-planta.

Smak: Framträdande, god och stabil rabarbersmak.

Avkastning: Hög avkastning, cirka 20 kg på en fyraårig planta.

Stjälkarnas färg: Mestadels grön men med viss röd täckfärg på nedre delen av stjälkarna särskilt under tidig säsong. Grön insida.

Stjälkarnas längd: Cirka 48 cm (medel), raka stjälkar av jämn längd.

Stjälkarnas vikt: Cirka 240 g, av medeltjocklek.

Äppelsyra: Under medel.

Oxalsyra: Något under medel.

Knoppsprickning: Relativt sen.

Blomningsbenägenhet: Mycket låg.

Bladskiva: Medelstort blad, bladspets spetsig likt ’Early Sunrise’, slutna bladbasflikar.

Kimmo Rumpunen är utbildad hortonom och arbetar som forskare vid Institutionen för växtförädling, Sveriges Lantbruksuniversitet, Balsgård. Kimmos forskning handlar om att undersöka förekomst och variation av bioaktiva ämnen i frukter och bär, särskilt polyfenoler, och faktorer som påverkar dessa. Kimmo ansvarar för den pågående växtförädlingen av svarta vinbär och havtorn som har som mål att utveckla friska, välsmakande och nyttiga sorter för både ekologisk och konventionell odling. Han har tagit fram flera sorter av både rabarber, rosenkvitten, havtorn och klematis. Kimmo driver också verksamheten vid ”Centrum för innovativa drycker” där företag kan få hjälp att utveckla olika typer av drycker från lokala råvaror.