- ANNONS -

Från och med augusti är det förbjudet för privatpersoner att byta, sälja eller överlåta bland annat jätteloka, jättebalsamin och sidenört. Tillsammans med nio andra främmande arter har dessa tre invasiva växter förts upp på EU-listan över främmande arter som sprider sig snabbt och hotar den biologiska mångfalden eller människan, rapporterar Naturvårdsverket. Bland de tolv nya arterna växer flera redan vilt i Sverige medan andra bedöms kunna etablera sig i Sverige.

Nya arter på listan som finns i Sverige är Smal vattenpest, Sidenört, Jätteloka, Jättebalsamin, Bisamråtta och Mårdhund (förs upp på listan 2019).

Nya på listan som inte finns i Sverige idag är Nilgås, Alligator weed, Röd jättegunera, Japanese stiltgrass, Kamslinga och Fjäderborstgräs.