- ANNONS -

Forskare i Sverige och Norge har tillsammans studerat hybridarten italiensk sparv (Passer italiae) på Kreta, Korsika, Sicilien och Malta. Arten har uppstått när gråsparvar och spanska sparvar parat sig.

Resultaten visar att hybridarten sannolikt uppstått på de olika öarna oberoende av varandra.

Forskarna har bland annat upptäckt begränsningar för vilka genkombinationer som fungerar tillsammans och konstaterar att vissa specifika gener hos italiensk sparv alltid ärvs från gråsparven.

– De gener som alltid ärvs från gråsparven är sannolikt viktiga för att hybriden ska överleva och få ungar. Vår upptäckt visar alltså att det finns begränsningar för vilka kombinationer av gener som fungerar tillsammans. I praktiken betyder det att vi har identifierat gener som är viktiga för artbildning, säger Anna Runemark, vid Biologiska institutionen, Lunds universitet.

Att veta vilka genkombinationer som fungerar tillsammans och vilka som inte gör det hjälper till att bättre förutse möjliga konsekvenser när arter flyttar till nya områden och parar sig med nära släktingar. Exempelvis när arter flyttar allt längre norrut på grund av varmare klimat.

Resultaten har presenterats i Nature Ecology & Evolution.