- ANNONS -

En av våra största skalbaggar, den större ekbocken, är en hotad art. Den har tidigare förekommit i Skåne, Blekinge, Halland och Småland, men finns numera endast på Öland. Nu görs försök med att etablera den i Björnö naturreservat, norr om Kalmar.

Den större ekbocken lever främst i gamla ekar med grov bark som är solbelysta. Den är en så kallad nyckelart i de gamla ekarna. Det innebär att skalbaggens larver skapar livsmiljöer för en lång rad andra arter som till exempel insekter och svampar. De andra arterna utnyttjar bland annat den större ekbockens gångar i träden.

Länsstyrelsens ekologer bedömer att Björnö med dess många jätteekar är en lämplig livsmiljö för den större ekbocken.

Även i Blekinge görs ett försök att återetablera ekbocken, i Tromtö naturreservat, mellan Ronneby och Karlskrona.