- ANNONS -

Anders Lindström, myggforskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), har hittat den femtioförsta stickmyggan totalt i Sverige. Han fann den övervintrad i en källare i Bohuslän.

Anders Lindström.

– Jag trodde  först att det var den ganska vanliga fläckvårmyggan, som är den enda av våra övervintrande vårmyggor som har mörka ben. Men när jag granskade den närmare såg jag att myggan bland annat hade helt mörka palper, en del av munnen, vilket inte stämmer med fläckvårmyggan utan med en annan myggart som finns nere på kontinenten, Culiseta glaphyroptera, berättar han.

Misstankarna bekräftades efter dna-prov som visade hundraprocentig överensstämmelse med just Culiseta glaphyroptera.

Myggan har sin huvudsakliga utbredning i Centraleuropa där den vanligen förekommer i bergstrakter.

– Den verkar föredra små steniga pölar och dammar i klippor, och just den miljön, hittar man ju också i Bohuslän, säger Anders Lindström. Vi misstänker att den har funnits här en längre tid och bara är förbisedd. Vi tror inte att den skulle ha kommit hit nyligen som ett svar på klimatförändringarna.