- ANNONS -

Det ser ut som att Norrland får betydligt lägre tillgång till blåbär än normalt i år.

Den sena våren på många håll i landet, inte minst i norr, ska inte spela någon roll för bärproduktionen mer än att mognaden också senareläggs, men det verkar som att många ställen också har drabbats av nattfroster under den viktiga blomningstiden, så att många blommor dött och därmed minskar underlaget för mogna bär. Det pekar mot ett av de sämsta åren sedan 2003 då SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) började samla in data för att kunna göra bärprognoser.

– För alla som vill plocka sina egna blåbär kan det bli nödvändigt för en del att åka till nya ställen som ligger mer skyddade från nattfroster, till exempel på sluttningar och höjder eller där skogen är lite tätare, säger Ola Langvall, försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning vid SLU.

För Svealand och Götaland ser det dock ut som att tillgången på blåbär kan bli nära nog normal, även om osäkerheten är stor.