Odla i kruka

    - ANNONS -

    Birgitta Geite hävdar att allt går att odla i någon form av kärl som kan innehålla lite jord. Många faktorer avgör hur du lyckas. Viktigast är din omsorg om växterna.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.