Odla i kruka

    - ANNONS -

    Birgitta Geite hävdar att allt går att odla i någon form av kärl som kan innehålla lite jord. Många faktorer avgör hur du lyckas. Viktigast är din omsorg om växterna.

    Stefan Skogmark
    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.