Birgitta Geite hävdar att allt går att odla i någon form av kärl som kan innehålla lite jord. Många faktorer avgör hur du lyckas. Viktigast är din omsorg om växterna.