Jan Wämbäck presenterar tranan, en magnifik fågel som lämnar få oberörda. För många en vårfågel, för andra en skadegörare.