- ANNONS -

Trollsländorna är våra största insekter och i många fall oerhört vackra, skimrande i grönmetallic, mosaiktecknade i pasteller eller röda som blod. Många är vi som har minnen av trollsländor från badbryggan på sommaren, eller har haft en trollslända som kommit in i uterummet. Kanske har katten släpat in en trollslända?

Trollsländor är fängslande och fascinerande att följa, inte minst när de far genom luften och utför de mest häpnadsväckande manövrar. De pilar fram och åter, upp och ned, står stilla i luften medan de jagar mat eller försvarar sitt revir mot artfränder. Genom att göra din trädgård attraktiv för trollsländor ger du dig själv chansen att njuta av dessa förtrollande insekter. Samtidigt ger du även andra djur ett livsutrymme och anlägger du dessutom en damm, ja då har du skapat ett element i din trädgård som både du och en myriad av djur och växter har glädje av året om.

64 olika arter i Sverige

Trollsländor (Odonata) är en egen insektsordning som funnits i 300 miljoner år. De delas in i två underordningar, egentliga trollsländor och flicksländor. När man pratar om trollsländor syftar man på både egentliga trollsländor och flicksländor. Hittills har 64 olika arter trollsländor observerats i Sverige. Det gör att det är en ganska liten och väl avgränsad artgrupp. I världen finns det cirka 5 700 arter, flest av dem lever i tropiskt klimat.

Trollsländor är fascinerande och vackra och ofta enkla att komma nära. Tidig mosaikslända och bred trollslända. Foto: Magnus Billqvist

Alla trollsländor har fyra vingar, stora ögon och mer eller mindre långsmala, ofta spolformade kroppar. Flicksländornas alla fyra vingar är lika i både form och storlek. De är hos oss de minsta trollsländorna, storleken är ungefär som tändstickor med vingar. I vila håller de i flesta fall vingarna längs kroppen. Ögonen är åtskilda och kan därför ge huvudet ett nästan hammarhajsliknande intryck. Deras larver har längst ut på bakkroppen utstickande lameller som fungerar som gälar.

Egentliga trollsländor har oftast kortare och bredare vingar bak än fram. De är på våra breddgrader större än flicksländorna och hittas oftare än flicksländorna långt från vatten. I vila håller de sina vingar ut från kroppen. Ögonen är stora och vanligtvis berör de varandra. Larverna har inga externa gälar.

Många trollsländor sätter sig gärna och solar på trädgårdsmöbler här citronfläckad kärrtrollslända. Foto: Magnus Billqvist

I Sverige är de största trollsländorna blå kejsartrollslända, kungstrollslända och vassmosaikslända. Den förstnämnda kan ha en kroppslängd på uppemot 85 mm och en vingbredd på 120 mm. Den minsta i Sverige är dvärgflicksländan, som har en kroppslängd på 22–26 mm.

Trollsländor är helt ofarliga. Om du håller i en stor trollslända så kan den försöka bita dig, men det görs enbart i försvar och de har mycket svårt att komma igenom huden då de saknar tänder. Vissa arter har utstickande bihang för äggläggning som kan se vassa ut men dessa går inte att sticka med.

Så lever trollsländorna

En fyrfläckad trollslända som just lämnat sin larvhud. Foto: Magnus Billqvist

Alla trollsländor är beroende av vatten i någon form eftersom det är där de lägger sina ägg. Från äggen kläcks en larv som lever i vatten från någon månad till flera år, innan den lämnar vattnet. Larvens hud spricker upp och ur den kommer den ”vuxna” trollsländan fram. Kvar blir en tom larvhud och en flygande trollslända. De vuxna trollsländorna parar sig när de blir könsmogna och lägger sedan ägg.

När de lämnar vattnen är de sköra och bräckliga och flyger så fort de kan iväg till en annan plats, bort från vattnet. Där söker de efter mat och lever en tid tills de blir könsmogna. Först då letar de upp ett vatten för att para sig. En vuxen trollslända lever från någon vecka till flera månader.

Trollsländor är rovdjur som äter levande byten. Trollsländelarverna äter andra vattenlevande djur som mygglarver, småfisk, grodyngel och andra trollsländelarver. De vuxna, flygande trollsländorna äter andra insekter som flugor, knott, mygg, fjärilar och mindre trollsländor.

Vilka ses i trädgårdar?

Av de 64 arterna i Sverige är en del knutna till väldigt specifika miljöer, är sällsynta eller har begränsad geografisk utbredning. Därför varierar arterna som man kan påträffa i sin trädgård stort mellan norra och södra Sverige. I Norrland kan kanske en handfull arter ses i trädgården medan det i Götaland potentiellt kan röra sig om ett tjugotal. Arterna som dyker upp i trädgårdar förändras också efter vilka vattenmiljöer som finns i närheten.
Finns det exempelvis någon form av vattendrag eller en myr kan helt andra arter dyka upp på besök jämfört med om man bor i en stad. Om vi generaliserar så är de följande arterna de man har störst chans att påträffa i trädgården om man har en damm: pudrad smaragdflickslända, spjutflickslända, ljus lyrflickslända, mörk lyrflickslända, större kustflickslända, röd flickslända, blågrön mosaikslända, höstmosaikslända, guldtrollslända, bred trollslända, fyrfläckad trollslända, blodröd ängstrollslända, större ängstrollslända, tegelröd ängstrollslända.

Vanliga trollsländor i trädgården

Utöver dessa är de vanligaste arterna i trädgårdar även utan dammar följande: blåbandad jungfruslända, blå jungfruslända, större rödögonflickslända, brun mosaikslända, tidig mosaikslända och svart ängstrollslända.

I norra Sverige tillkommer fjällmosaikslända. I sydöstra vinterflickslända.

Pudrade smaragdflicksländor lägger ägg. Foto: Magnus Billqvist

Locka trollsländor till trädgården

Eftersom de är knutna till vatten är en trädgårdsdamm ett säkert kort för att få trollsländor på sin tomt.

Man behöver dock inte gräva en damm för att locka till sig trollsländor. Eftersom de under en ganska lång tid lever utanför vattenmiljöer gäller det att göra trädgården så attraktiv som möjligt för dem under denna period. Honor av de flesta arter undviker att närma sig vatten förutom när de är redo för parning, så ofta kan man locka just honorna i större utsträckning än hanarna.

Nyckelorden för att få trollsländor till sin tomt är tillgång på mat, sol och lä. De är som många andra insekter beroende av värme, det vill säga sol, både för att få upp kroppstemperaturen och för att hitta mat. Tricket är därför att göra sin trädgård både varm och insektsrik, och ju mer vindskydd desto bättre. Man kan plantera växter som lockar insekter, det vill säga mat för trollsländorna. På köpet får man bin, fjärilar och humlor.

Anledning att spara nässlor

Det finns mycket publicerat om hur man lockar dessa insekter. Blommande kryddväxter som kungsmynta och timjan, olika sorters vädd och klint, fjärilsbuskar, bolltistlar och veronikor är bara några exempel. Låt bli att klippa delar av gräsmattan och så in ängsväxter. Det blir både vackrare, mer insektsrikt och mindre jobbigt för dig som slipper klippa så ofta. Spara gärna ett nässelbestånd i något hörn av trädgården. Många fjärilar lever på nässlor som larver, exempelvis nässelfjäril, amiral och kartfjäril.

Trollsländorna flyger från början av maj till oktober, så växter som blommar tidigare eller senare än så är ingen hjälp, men det lockar förstås ändå andra insekter att njuta av.

Genom att skapa varma partier med hög solinstrålning och lä kan man få trollsländor att uppehålla sig i trädgården mer. Stenar, bryggor, bänkar och annat som värms upp av solen, särskilt under eftermiddag och kväll, kan locka trollsländor att sätta sig på dem för att ta upp värmen. Det gör också att man enkelt ser dem och ofta kan man komma riktigt nära medan de sitter och lapar sol. Med stor sannolikhet står inte solen på samma plats i din trädgård hela dagen. Försök därför placera ut saker trollsländorna kan sola på både förmiddag och kväll. Ljusa ”installationer” lockar mer än mörka.

Dammar

Det finns en hel del publicerat hur man anlägger trädgårdsdammar och du kan få yrkesmässig hjälp i olika butiker. Här fokuserar vi på de aspekter som är viktiga att tänka på för att gynna trollsländor. Frågar du om hjälp i handeln för att anlägga din trollsländedamm så var varse att de kan hjälpa dig med allt men mycket sällan har erfarenhet av just trollsländor.

En liten damm är bättre än ingen alls, men ju större desto bättre. Här ett exempel på en mycket lyckad damm som har hög solinstrålning, omväxlande grunda och djupa partier, stenar, rik vegetation både i och utanför vattnet samt skyddande buskage. Den är dock inte gjord för att gynna just trollsländor, men man kan lätt tro det. Foto: Magnus Billqvist

Det finns några viktiga skillnader att tänka på mellan att anlägga en damm för trollsländor jämfört med en ”vanlig” damm. Först och främst gäller det fisk: du rekommenderas starkt att inte ha fisk i en damm avsedd för trollsländor. Förutom att de äter upp trollsländornas larver, rör de upp bottensediment och tillför alldeles för mycket näring i vattnet vilket ökar risken för kraftig algtillväxt. Känner du att du ändå vill ha fisk så anlägg en annan damm för just det ändamålet. Detsamma gäller änder, men det brukar inte vara aktuellt i en mindre trädgårdsdamm.

Det rekommenderas heller inte att ha rörligt vatten i form av vattenfall eller fontäner. För dessa krävs vanligen pumpar och deras filter kan döda små djur som sländlarver. En god tillväxt av vattenväxter bör hålla din damm balanserad och syrerik även utan rörligt vatten. Skulle det däremot vara så att du är så lyckligt förunnad att ha en bäck på din tomt så kan den med fördel kopplas ihop med din damm. Håll bara uppsikt så det inte vandrar in mycket fisk. Särskilt abborre kan ha stor påverkan på flera trollsländor.

Larv av ljus lyrflickslända. I en damm för trollsländor ska man helst inte ha pumpar. Många larver dör i pumparnas filter. Foto Ulf Norling

En bra trollsländedamm ska vara skyddad från vinden, solbelyst under en stor del av dagen och vattnet ska vara grunt. Dammen behöver inte vara stor, men den bör kunna hålla öppet vatten i minst fyra månader om året. Men ju större dammen är desto större är chansen att trollsländorna flyttar in. Valet av plats och djup är viktiga för framgång. De flesta arter vars larver lever i dammar nöjer sig med en yta på mindre än 15 m² om livsmiljön är lämplig. Minsta storlek på en livskraftig damm är ca 4 m².

Placera således din damm så att den är skyddad mot starka vindar. Jordmassorna du gräver upp kan med fördel användas för att bygga upp en skyddande vall på den sida av dammen som vinden oftast kommer från. Undvik överhängande träd som kan kasta skugga över vegetationen i och runt dammen och släppa löv i vattnet. Har du mycket träd som riskerar att fälla större mängder löv i dammen så kan du under hösten placera ett nät över dammen. Var försiktig så att förorenat vatten inte når din damm. Så se upp med avrinning från närliggande vägar eller intensivt odlad mark.

Med en damm kan du uppleva skådespelet när trollsländor håller revir och letar honor. Här ett par av tegelröd ängstrollslända – äggläggning. Foto: Magnus Billqvist

Gärna varierande djup

Grunt vatten är viktigt eftersom det värms upp snabbt soliga dagar. En jämn och grund damm kan dock få problem med låga syrehalter och kanske till och med torka ut och den bottenfryser också lättare på vintern. Den djupaste punkten bör vara minst 60 cm i södra Sverige och 1–2 m i norra. Resten av dammen behöver inte vara djupare än 15–30 cm.

Undvik vertikala sidor och vassa hörn. En grund brink som sluttar försiktigt ut i vattnet är viktigt för tillväxten av växter och därmed både för larverna och de vuxna sländorna. Genom en genomtänkt design är det möjligt att skapa en mängd olika livsmiljöer vilket uppmuntrar till ett bredare spektrum av trollsländor i dammen.

Tänk på att planera in åtkomstpunkter, så att du kan sitta eller ligga nära din damm och njuta av dess invånare. Om du placerar en bänk du kan sitta på eller stenar att gå ut eller över dammen på så kommer de också att utnyttjas av trollsländorna att spana från eller lapa sol på. Som bonus ger det dig också lättare åtkomst när du planterar växter eller behöver rensa i dammen.

Plantera växter

Att anlägga en trädgårdsdamm innebär inte bara att trollsländor och andra djur kommer på besök eller slår sig ner. Planerar du rätt kan det också bli mycket vackert, inte minst för att de flesta vattenväxter blommar länge i olika färger. Även här kan man få yrkesmässig hjälp och många växter finns att skaffa i handeln eller hitta i vattenmiljöer i din omgivning. Försök hålla dig till inhemska växter, gärna lokala.

Vattenaloe i dammen är bra för sländorna. Foto: Magnus Billqvist

Få trollsländor är beroende av specifika växtarter, det är viktigare med en blandning av olika typer av flytande-, stående- och undervattensväxter. Vattenaloe är en av mycket få växter som kan locka specifika arter, särskilt grön mosaikslända, men även kilfläckslända och citronfläckad kärrtrollslända hittas ofta i vatten med vattenaloe. Hornsärv kan i de sydligaste delarna locka mindre rödögonflickslända. Har du en näringsfattig damm så försök etablera flytande vitmossa, vilket kan locka ytterligare arter.

Grön mosaikslända tillhör de fåtal arter som lockas av specifika vattenväxter, som vattenaloe. Foto: Magnus Billqvist

Dammbygge: sammanfattning

• Gör din damm så stor som möjligt, men varken för djup eller för grund.

• Plantera en blandning av olika växter både i och kring dammen.

• Plantera inte främmande växter.

• Plantera inte in fisk.

• Njut av din damm och dess sländor!

Trollsländorna kommer självmant

När du anlagt din damm och gjort din trädgård i övrigt attraktiv för trollsländor: hur får du då dem att hitta dit? Den biten behöver du inte oroa dig för, den tar de själva hand om. Ju fler vattenmiljöer med trollsländor det finns i din närmaste omgivning, desto fortare går det och desto fler arter kommer att dyka upp. Finns det inga sådana så tar det lite längre tid och det blir något färre arter. Men de kommer att hitta till dig, var så säker, de flesta arterna är experter på att leta upp nya vatten. Några kan komma redan medan du fyller upp med vatten, medan andra inväntar tills växterna har etablerats.

Läs mer: Arter du kan hitta i trädgården

Trollsländors favoritväxter – plantera för dammen

Magnus Billqvist har en bakgrund i Fältbiologerna och arbetar sedan 1999 som verksamhetskoordinator för Naturskyddsföreningen i Skåne. Från att ha varit allmänt naturintresserad och passionerad fågelskådare har Magnus mer eller mindre sedan 2008 helt gått upp i trollsländor och ägnar en stor del av sin vakna tid åt dessa fascinerande insekter. Han håller kurser och föredrag och leder resor och exkursioner med fokus på trollsländor. Magnus är ordförande i Trollsländeföreningen sedan dess bildande 2015. Han är också författare med ett dussintal böcker på sitt samvete. De senaste två var Svenska Trollsländeguiden (2012) och Skånes Trollsländor (2016). Från att ha varit bosatt i Lund sedan 1994 flydde han därifrån 2016 till mellanskånska Tjörnarp, där han sedan dess går in för att göra sin trädgård attraktiv för både växter och djur.