- ANNONS -

”Skogsträdgården: odla ätbart överallt” av Philipp Weiss och Annevi Sjöberg har utsetts till årets trädgårdsbok 2018 av Stockholms Gartnersällskap som delat ut priset sedan 2003.

Årets bok prisas för att vara både en praktisk handbok och ett uppslagsverk för allt från nyblivna trädgårdsägare till yrkesverksamma trädgårdsmästare.

”Boken ger en grundläggande trädgårds-, park- och naturkunskap utifrån naturens komplexa sammanhang och fungerar som förebild och kunskapskälla”, slår juryn fast.

Samtidigt gavs Claes Lööw ett hedersomnämnande för sin ”Den stora knoppboken. Sveriges lövfällande lignoser i vintertid” där han i text, bild och teckningar beskriver över 200 arter av vilda och odlade vedartade växter.

”Denna botaniska fälthandbok är därför välkommen och fyller ett verkligt behov som kursbok till trädgårdsutbildningar och som referensbok hos branschfolk” skriver trädgårdssällskapets jury i sin motivering.