- ANNONS -

Det finns en uppsjö av skadedjur som försöker äta upp dina blad och du kommer troligen att stöta på de flesta någon gång. Det finns dock en del du kan göra för att förebygga uppkomsten.

Rätt miljö: Torrt och varmt gör att skadedjuren förökar sig snabbt. Försök hålla temperaturen nere och fuktigheten uppe. Tänk också på att hålla rent och ta bort skadade blad.

Fiberduk: Fiberdukar skapar en barriär mot skadedjuren samtidigt som det skapar en litet bättre klimat för växterna. Billigt, enkelt, men kanske inte så estetiskt.

Samplantering: Plantera växter tillsammans som ger nyttoeffekter åt varandra. Exempel på detta är mexikansk tagetes som en del menar håller nematoder borta. På Hemmaodlats hemsida har vi en tabell över växter som sägs fungera bra ihop.

Näringsbalans: När en växt blir angripen så börjar den utsöndra ämnen för att bekämpa attacken. Har växten näringsbrist och allmänt dålig hälsa så har den svårare att försvara sig.

Neem-olja: Utvinns från nimträdets nötter vars verksamma ämne Azadirachtin påverkar insekter negativt, bland annat genom att störa deras fortplantningscykel. Sprayas på bladen och verkar långsamt när skadedjuren äter bladen. Det finns också Neem-kakor som används som gödning som har en del positiva effekter mot skadedjur (används i jorden).

Uppsikt: Kolla dina plantor regelbundet. Lämna dem inte vind för våg. Kolla dem varje vecka för att upptäcka eventuella angrepp. Vid angrepp ta bort drabbbade blad och behandla plantan.

Ta inte in främmande plantor: Om du får en växt av någon i present, isolera denna först. Det är väldigt vanligt att få med skadedjur från plantskolor och när du väl fått in dem så är det mycket svårt att bli av med dem helt.

Klisterlappar: Hjälper dig att upptäcka om du har oinbjudna gäster.

Lycka till!

Besök Hemmaodlat.se!

Hemmaodlat är en ideell förening vars mål är att sprida odling av grönsaker hemma, oavsett hur man bor. Vi började väldigt enkelt med en studiecirkel 2013 genom Studiefrämjandet och har sedan dess vuxit till en förening med egna lokaler och studiecirklar två gånger i veckan. Det har inneburit väldigt hårt arbete för många involverade men också många roliga och lärorika tillfällen.