- ANNONS -

Tomater är en frukt som nästan alla odlar. Alltifrån högväxande sorter till små busktomater. Från stora bifftomater till små cocktailtomater. Ju fler desto bättre! Just det där med fler kan dock lätt skapa problem. Så här mitt i sommaren är det vanligt att man ser bilder från tomatodlare på tomater med bruna fläckar i nedre delen. Nästan direkt är det någon som svarar “Pistillröta”, vilket stämmer men man lämnar det därhän. Vad är pistillröta och vad kan man göra åt det?

Växter behöver, precis som vi, kalcium för att växa sig starka. Om vi får för lite kalcium i vår diet kan vi få lägre bentäthet vilket innebär en större risk för frakturer. Hos oss människor tar detta lång tid och sker främst när vi blir äldre. Hos växter uppstår kalciumbrist mycket snabbare och kan visa sig som pistillröta på till exempel tomater. På andra växter, till exempel koriander, visar det sig genom brända toppar. Problemet är dock detsamma. När cellväggarna byggdes upp fanns ett kalciumunderskott vilket har lett till vävnadsdöd.

En logisk tankegång är att direkt tänka att vi behöver tillsätta mer kalcium, precis som vi skulle göra med oss själva om vi hade haft kalciumbrist. Problemet är dock att allt går mycket snabbare hos växter och att tillsätta kalcium i en form som växterna kan ta upp direkt är svårt. Ofta är problemet heller inte relaterat till kalciumbrist i substratet utan miljön som växterna finns i. Om jag odlar efter devisen “ju fler desto” bättre, är det lätt att det blir väldigt dålig luftcirkulation. Detta leder i sin tur till sämre avdunstning, och eftersom kalcium tas upp med vattnet genom avdunstning kan du få kalciumbrist på grund av dålig tillförsel.

Har du fått pistillröta så är det inte så mycket du kan göra för att rädda frukten. Du kan dock tänka på följande för att undvika det i framtiden.

· Plantera inte för tätt.

· Sörj för god luftgenomströmning.

· Välj sorter som är mindre benägna att ge pistillröta, exempelvis körsbärstomater.

· Undvik temperaturer över 30 grader.

Det är inte sannolikt att du har kalciumbrist om du odlar i ny planteringsjord eftersom denna är kalkad (innehåller kalcium). Har du annat substrat eller äldre jord kan i värsta fall kalcium finnas i låga nivåer eller i en svårintaglig form för växterna. Ett enkelt sätt att tillsätta kalcium är genom äggskal. Mixa dem gärna med vatten så att det blir väldigt finfördelade och vattna sedan ut.

Du kan också tillsätta ny jord eller använda växtnäring som innehåller kalcium.

Hemmaodlat är en ideell förening vars mål är att sprida odling av grönsaker hemma, oavsett hur man bor. Vi började väldigt enkelt med en studiecirkel 2013 genom Studiefrämjandet och har sedan dess vuxit till en förening med egna lokaler och studiecirklar två gånger i veckan. Det har inneburit väldigt hårt arbete för många involverade men också många roliga och lärorika tillfällen.