- ANNONS -

Nu får läroböckerna i ekologisk grönsaksodling skrivas om. Margareta Magnussons forskning visar att ett lågt PH-värde i jorden är bäst. Tvärtemot tidigare rekommendationer. Stämmer med mina erfarenheter, säger Nils Åkerstedt.

Täcker du odlingsjorden med gräsklipp eller malda vilda örter, s k grönmassa, växer det bäst om pH-värdet i jorden är under 6,0. Det har agronomie doktor Margareta Magnusson funnit efter många års forskning. Resultatet är så säkert att den officiella rekommendationen för pH i ekologisk grönsaksodling nu är 5,5-6,5.
– Stämmer med mina erfarenheter, säger trädgårdsmästare Nils Åkerstedt till Natur&Trädgård. Det var han som upptäckte sandens förträfflighet som odlingssubstrat. Som näring använder han grönmassa som marktäckning.
– Strax efter nyplantering i sand går pH-värdet upp men sjunker snart ner till runt 6,0. Och där håller det sig.
Nils Åkerstedt täcker även vanlig trädgårdsjord med grönmassa. Hur pH-värdet är där vet han inte.
– Har inte mätt där men slutade att kalka för många år sedan. Och det växer bra ändå.
Margareta Magnusson kom det rätta pH-värdet på spåren redan 1990. Ett jordprov där broccoli stortrivdes visade på 4,6.
– En nästan chockartad upplevelse. Som alla andra hade jag lärt mig att de flesta grönsaker ska ha minst pH 6,5 och att en generös kalkning är en bra investering i en grönsaksodling.

Efter fleråriga provodlingar och många provtagningar har hon funnit att odlingsproblem är vanligast på jordar med högt pH. medan jordar med lågt pH ger bra skördar även kalla regniga somrar.
Hennes upptäck gör att läroböcker för ekologisk odling nu får skrivas om när det gäller pH-rekommendationerna. För de som fortfarande använder konstgödsel gäller de gamla.
– Kalka inte slentrianmässigt om du odlar ekologiskt utan gör först en
noggrann bedömning av behovet, uppmanar nu Margareta Magnusson. Och rekommenderar oss att ta jordprov.

Efter många år som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har Margareta Magnusson nu egen konsultverksamhet och driver KRAV-certifierade Högsta Grönsaksodling utanför Kramfors.
Margareta Magnusson berättar i Natur&Trädgård 2/07 om sitt framgångsrika letande efter det rätta pH-värdet. En detektivbragd i grönsakslandet.

Dagstidningsjournalisten Sven Lindholm startade Natur & Trädgård 1986 och drev tidningen som chefredaktör och ansvarig utgivare fram till 2013. Han skapade en tidning med inriktning på odling i samklang med naturen och där artiklarna och växtbeskrivningarna fick bli så långa som det krävdes. Det har gjort Natur&Trädgård till en tidlös kunskapsbank. Sven Lindholm avled 2015.