hej@naturochtradgard.se

Sök

Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol …

Äng som är sådd med ”Normaläng” (ängblandning för normalfuktig mark) med klippt gång emellan. På bilden ses prästkrage, stor blåklocka, sommarfibbla, ängssyra och längre bort höskallra och myskmalva.

För mig är blomsterängen något av det vackraste och samtidigt något av det mest fascinerande man kan skapa på en bit mark.En äng blommar, doftar och lever. Den skiftar i karaktär med de arter som ingår och deras blomningstider, men också med de fjärilar och andra insekter som är på besök just för stunden. När vinden drar fram blir ängen som ett böljande hav. Vad är en blomsteräng?Förebilden till blomsterängen kommer från landsbygdens ogödslade slåtterängar. I äldre tid producerades vinterfoder […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.
Dela artikeln:
Om artikelförfattaren

Inger Runeson

Inger Runeson driver Pratensis AB tillsammans med sin man Mats. Båda är biologer men det är Inger som har ängsväxter och växtodling som specialitet och därför är huvudansvarig för verksamheten. Inger är född och uppvuxen i Kävlinge, strax norr om Lund. Efter biologexamen i Lund 1983 och jobb som växtförädlare i Skåne flyttade paret till Mats släktgård i södra Småland 1991. Efter att ha arbetat på Veg Tech AB tog hon 2005 steget och startade Pratensis AB. Först drev hon det själv något år, men så började även Mats jobba i verksamheten under somrarna. Sedan några år tillbaka sysselsätter företaget fyra personer sommartid. Även fritiden ägnar Inger till stor del åt växter, antingen med odling i köksträdgård­en, med besök på intressanta växtlokaler i Sverige eller genom att fotografera växter.

Mer läsning: