hej@naturochtradgard.se

Sök

Kungsörn som äter inälvor från skjutet vilt förgiftas

Kungsörnar som äter inälvor som lämnas kvar efter jakt blir förgiftade om djuren skjutits med blyhaltig ammunition. Splitter från blykulor orsakar förgiftningen, vilket försämrar örnarnas flygförmåga. Ett förbud mot blyammunition är troligen enda sättet att rädda örnarna. Det är slutsatsen av en studie som har letts av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med bland annat Naturhistoriska riksmuseet, Umeå universitet, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) samt örnforskare i USA, och som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science & […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.