- ANNONS -

Friska bärbuskar som ger massor av goda bär är kanske det härligaste och mest lättsamma man kan ha i trädgården. Efter flera år av tester på tre ställen i landet har Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, nu samlat sina bästa tips.

Sedan 2012 studerar en grupp experter  ett omfattande sortiment av nya och gamla bärväxter på Balsgård i Skåne, Rånna i Västergötland och Öjebyn i Norrbotten. Syftet är att skaffa tillräcklig kunskap om varje enskild sort för att kunna gallra i och därmed höja kvaliteten på de sortiment som erbjuds fritids- och yrkesodlare i Sverige.

– Det svenska bärsortimentet behöver till viss del förnyas. Dels håller många äldre sorter inte längre måttet – bland annat på grund av sjukdomskänslighet – dels finns det nya sorter som är goda och håller hög kvalitet, säger Birgitta Svensson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och ledare för projektet Framtidens sorter av frukt och bär.

I ett färskt faktablad från fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växt­produk­tionsvetenskap,  presenteras de mest odlingsvärda bärsorterna för svenska förhållanden.

Det är totalt 28 utvalda sorter av havtorn, krusbär, svarta, röda och vita vinbär, hallon, björnbär och blåbär.

Faktabladet innehåller uppdaterade beskrivningar av sorter med E-märkning och även beskrivningar av helt nya sorter som utvärderats positiv t i testodlingen. De nya sorterna är provodlade i minst tre växt­zoner, zon I, III och V, och bedömda som odlingsvärda. De är relativt lättodlade, motståndskraftiga mot sjukdomar och ger god skörd av välsmakande bär.

Här presenterar vi de mest odlingsvärda sorterna.

Varumärket E-planta är en kvalitetsmärkning av träd och buskar utvalda för svenskt klimat. Även virusfria (=certifierade) fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning. Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varumärket E-planta. En expertgrupp för frukt och bär vid EPS väljer ut de växter som E-märks. E-plantor är: · Utvalda för svenskt klimat – växterna är anpassade till svenskt klimat, risken är mindre för vinterskador. · Provodlade i Sverige – provodling på flera platser ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar · Svenskproducerade – kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras. · Art- och sortäkta – endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när Du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor. · Friska plantor – växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare. Kvalitetsmärkningen E-planta har funnits på växter i över 30 år och gjort succé bland proffsen. För att göra sortimentet mer tillgängligt lanserades varumärket ”Min egen Trädgård” lanserades förra årets ett stort antal E-märkta växter som passar vanliga trädgårdar och nu fyller man på utbudet. Här är en genomgång av de första E-märkta jordgubbarna och smultronen som kommer att finnas i butikerna från och med våren 2017.