Bästa bären enligt växtförädlingsstationerna

Här kommer växtförädlingsstationerna på Balsgråd, Ronna och Öjebyns favoriter. Efter många års provodlingar är det här de sorter som de just nu framhåller som de mest odlingsvärda.

1’Invicta’ E

Foto: Lars Torstensson

Krusbär Ribes grossularia

Zon I–IV
’Invicta’ E är en robust engelsk krusbärssort med medelstora till stora, relativt ljusa, gröngula bär med god smak. Busken ger ofta riktligt  med bär men kan ibland angripas något av mjöldagg och har taggar.

2’Martlet’ E

Foto: Stefan Skogmark

Krusbär Ribes grossularia

Zon I–IV
’Martlet’ E är en frisk och mycket produktiv engelsk krusbärssort. Bären är stora, röda och välsmakande. Busken har god motståndskraft mot mjöldagg och bladfall. Har utvecklats bra även i Öjebyn.

3’Narve Viking’ E

Foto: Lars Torstensson

Svarta vinbär Ribes nigrum

Zon I–V
’Narve Viking’ E är en starkt upprättväxande svartvinbärssort från Norge med goda bär som mognar sent. Bladverket är mycket friskt, har hög motståndskraft mot mjöldagg, men kan drabbas av filtrost.

4Petter® E, (’BRi 95083A’)

Foto: Stefan Skogmark

Svarta vinbär Ribes nigrum

Zon I–V
Petter E är en ny sort av svarta vinbär från SLU Balsgård med mycket stora bär som har välbalanserad och mild smak. Busken är motståndskraftig mot gallkvalster och har ett friskt bladverk med hög motståndskraft mot mjöldagg och filtrost. Kan med åren få ett något utbrett växtsätt.

5’Öjebyn’ E

Foto: Lars Torstensson

Svarta vinbär Ribes nigrum

Zon I–V
’Öjebyn’ E är en kraftigväxande äldre svartvinbärssort med något hängande grenar. Blir 1–1,5 meter hög och cirka 2 meter bred. Bären är stora,  aromatiska och friskt söta. Busken kan angripas av mjöldagg.

6’Mikael’ och ’Marski’

Svarta vinbär Ribes nigrum

Zon I–V
’Mikael’ och ’Marski’ är två finska produktiva sorter av svarta vinbär som visar sig odlingsvärda med friska bladverk och fina bär. De har också utvecklats bra i Öjebyn.

7’Vit Jätte’ E

Foto: Åke Truedsson

Vita vinbär

Zon I–IV
’Vit Jätte’ E är en starkväxande buske av vita vinbär med upprätta styva grenar. Bären är stora, sitter på långa klasar och har frisk och god smak. Avkastningen är riklig.

8’Piikkiön Helmi’

Foto: Tahvoset

Vita vinbär

Zon I–V
’Piikkiön Helmi’ är en ny sort av vita vinbär från Finland som är produktiv och har god smak och som också utvecklats bra i Öjebyn.

9’Punahilkka’

Foto: Stefan Skogmark

Röda vinbär

Zon I–V
’Punahilkka’ är en ny sort av rött vinbär från Finland med friskt mörkgrönt bladverk och relativt små men många välsmakande mörkröda bär i vackra klasar och som också utvecklats bra i Öjebyn.

10’Emil’PBR E

Foto: E-planta

Blåbär

Zon I–V
’Emil’ E är ett hybridblåbär från SLU Balsgård som blir en relativt liten buske, upp till 80 centimeter hög. Bären har mellanblå till mörkt blå färg, är tämligen söta med god blåbärssmak. Rikbärande.

11’Putte’PBR E

Foto: Lars Torstensson

Blåbär

Zon I–V
’Putte’ E är ett hybridblåbär från SLU
Balsgård som blir en mindre buske, cirka 60 centimeter hög. Bären är medelstora, svartblå, aromatiska och ganska söta. God avkastning efter några år.

12PelleTM E, (’BVa 1046’)

Foto: E-planta

Blåbär

Zon I–IV
Pelle E är ett amerikanskt blåbär framtaget på SLU Balsgård och blir en kraftigväxande, upprätt buske, 1,5–2 meter hög. Bären är stora med ljusblå dagg och har en rik och syrlig smak av blåbär. Avkastningen är riklig.

13’Reka’ och ’Duke’

Foto: Stefan Skogmark

Blåbär

Zon I–III
’Reka’ och ’Duke’ är amerikanska blåbär som är mycket odlingsvärda med god smak, hållbarhet och riklig avkastning. De används inom yrkesmässig produktion i södra Sverige.

14’Glen Ample’PBR E

Foto: E-planta

Hallon

Zon I–IV
’Glen Ample’ E är ett rött sommarhallon med kraftiga upprättväxande taggfria skott. Bären mognar i juli och är stora, köttiga och välsmakande samt hållbara. Avkastningen kan bli riklig. Skotten är relativt motståndskraftiga mot hallonskottsjuka.

15’Golden Queen’ E

Foto: E-planta

Hallon

Zon I–IV
’Golden Queen’ E är ett gult sommarhallon med högväxande skott. Bären är relativt små och runda samt söta och aromatiska. Avkastningen är måttlig.

16’Haida’ E

Foto: E-planta

Hallon

Zon I–VI

’Haida’ E är ett rött sommarhallon som har kompakt växtsätt med talrika skott vilka ofta inte behöver bindas upp. Bären är små, runda, fasta och syrliga. Avkastningen är medelgod.

17’Laszka’ E

Foto: E-planta

Hallon

Zon I–V

’Laszka’ E är ett rött sommarhallon som växer med upprätta något taggiga skott. Bären är stora, avlånga och köttiga med en fin arom. Avkastningen är ofta mycket riklig.

18’Preussen’ E

Foto: E-planta

Hallon

Zon I–V

’Preussen’ E är ett äldre sommarhallon som är relativt svagväxande och ger få rotskott. Bären är medelstora, ljusröda med aromatisk och söt smak. Avkastningen är medelgod.

19’Veten’ E

Foto: E-planta

Hallon

Zon I–IV

’Veten’ E är ett äldre sommarhallon med medelkraftigt växtsätt och riklig skottbildning. Bären är stora, kägelformade, mörkröda och med hög syrahalt. Avkastningen är medelgod.

20’Autumn Bliss’ E

Foto: E-planta

Hallon

Zon I–II

’Autumn Bliss’ E är ett hösthallon som ger bär första året. Skotten är upprätta och taggiga. Bären är stora, avlånga och mörkt röda med syrlig smak. Medelgod avkastning.

21’Diana’ E

Foto: E-planta

Hallon

Zon I–II

’Diana’ E är ett aprikosfärgat hösthallon som ger bär första året. Skottbildningen är riklig och blir cirka en meter hög. Bären är små, konformade och söta men med hög syrahalt. Avkastningen är god.

22’Elektra’ E

Foto: E-planta

Hallon

Zon I–III

’Elektra’ E är ett hösthallon med kraftigt upprätta skott som ger bär första året. Bären är mycket stora, koniska, mörkröda med en kraftig smak. Avkastningen är riklig.

23’Polka’PBR E

Foto: E-planta

Hallon

Zon I–II

’Polka’ E är ett rött hösthallon med kraftigt upprätta skott som ger bär första året. Bären är medelstora, jämna och vackra med god arom. Avkastningen kan bli riklig under en varm höst. Odlas med fördel i tunnel.

24Aroma Queen (’Aromquee’PBR) och Tulamagic® (’Frutafri’)

Foto: Kimmo Rumpunen

Hallon

Zon I–II

Aroma Queen och Tulamagic är nya hösthallon-sorter som bedömts mycket positivt för odling i södra Sverige. De ger goda, stora, vackra bär och är produktiva på både ett- och tvååriga skott. Passar att odla både på friland och i tunnel.

25’Loch Tay’PBR E

Foto: Stefan Skogmark

Björnbär

Zon I–V

’Loch Tay’ E är ett skotskt björnbär med medelkraftiga taggfria skott som ger bär på sidoskotten. Bären är medelstora, mörka med mycket god smak när de plockas helt mogna. Avkastningen kan bli riklig. Odlas med fördel i tunnel.

26Lotta® E (’BHi 32415 hona’)
Svenne® E (’BHi 32415 hane’)

Foto: E-planta

Havtorn Hippophae rhamnoides

Zon I–V
Lotta E är en produktiv havtornssort med aromatiska bär som vid full mognad i september är mindre syrlig jämfört med alla andra sorter. Buskarna växer relativt långsamt (särskilt Svenne E) och har vackert grågrönt bladverk. Båda sorterna är framtagna vid SLU Balsgård.

27’Botanitjeskaja Ljubitelskaja’ (hona)

Foto: Lars Torstensson

Havtorn Hippophae rhamnoides

Zon I–V
’Botanitjeskaja Ljubitelskaja’ är en mycket produktiv rysk havtornssort med stora bär som mognar i slutet av augusti till början av september. Sorten är frisk och kraftig- växande, och i det närmaste tornfri.

28’Martin’

Foto: Kimmo Rumpunen

Bärhäggmispel Amelanchier alnifolia

Zon I–V
’Martin’ är en sort av bärhäggmispel som har utvecklats mycket bra i Öjebyn. Buskarna har ett upprätt växtsätt, bären är mörkt blå, saftiga och har god smak.

Varumärket E-planta är en kvalitetsmärkning av träd och buskar utvalda för svenskt klimat. Även virusfria (=certifierade) fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning. Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varumärket E-planta. En expertgrupp för frukt och bär vid EPS väljer ut de växter som E-märks. E-plantor är: · Utvalda för svenskt klimat – växterna är anpassade till svenskt klimat, risken är mindre för vinterskador. · Provodlade i Sverige – provodling på flera platser ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar · Svenskproducerade – kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras. · Art- och sortäkta – endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när Du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor. · Friska plantor – växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare. Kvalitetsmärkningen E-planta har funnits på växter i över 30 år och gjort succé bland proffsen. För att göra sortimentet mer tillgängligt lanserades varumärket ”Min egen Trädgård” lanserades förra årets ett stort antal E-märkta växter som passar vanliga trädgårdar och nu fyller man på utbudet. Här är en genomgång av de första E-märkta jordgubbarna och smultronen som kommer att finnas i butikerna från och med våren 2017.