Åtta växter att använda när du skapar din äng

Här har Inger Runesson satt samman några favoriter som är bra ängsblommor att börja med om man vill anlägga sin egen äng.

1Gullviva

Primula veris

Gullvivan växer på flertalet jordar i södra och mellersta landet, men trivs särskilt bra på kalkhaltig jord. Den blommar på våren med klargula klockor. Det är en art som många människor känner igen och tycker om, mycket tack vare Evert Taubes ”Sjösala vals”. Man kan också hitta gullvivor med mer eller mindre röda blommor, vilket beror på att förädlade varianter spridits och korsats med de vilda växterna.

2Mandelblom/Knölbräcka

Saxifraga granulata

Mandelblom, eller knölbräcka som den också heter, är också en art som många människor tycker om.

Växten växer på torr till normalfuktig mark och blommar på försommaren för att sedan ”försvinna”. Den har en svag doft av mandel, därav namnet.

Mandelblom blommar i maj–juni. Runt stjälkens bas finns små knölar som utgör extra förökningsknoppar, som reserv till fröspridning.

3Kattfot

Antennaria dioica

Kattfoten var förr mycket vanlig på magra betesmarker men har numera blivit mycket sällsynt, mycket beroende på att betesmarkerna gödslas och inte betas lika hårt som tidigare. Den växer på torra områden där den har liten konkurrens från gräs.

Kattfoten är dioik, dvs tvåbyggare, med skilda han- och honplantor. Arten varierar från helt vita till djupt röda blommor.

4Blå viol/Styvmorsviol

Viola tricolor

Styvmorsviolen är älskad av många, både människor och insekter. Den är tvåårig, gror på hösten och blommar .ret efter. Styvmorsviolen växer på torra marker, ofta ovanpå stenhällar med mycket tunt jordlager och är spridd över nästan hela landet. Blomman är vanligtvis trefärgad, violett-gul-vit med mörkare streck i mitten, men färgerna kan variera en hel del. Styvmorsviolen har förädlats och korsats med andra violer och kallas då pensé.

5Åkervädd

Knautia arvensis

Åkervädd hittar man på ängsmarker och i vägrenar. Det är en växt som producerar mycket pollen och nektar och är en mycket viktig och omtyckt växt för insekter. Den är lättodlad och vill man gynna bin, humlor och fjärilar så satsa på åkervädd!

6Prästkrage

Leucanthemum vulgare

En klassisk ängsblomma som växer på flertalet marktyper över hela landet. Det finns genotyper som blommar vid olika tidpunkter, från tidig till sen sommar, vilket troligen är en anpassning till ängsslåtter. Prästkragen blandas lätt ihop med baldersbrå och kamomill.

7Stor blåklocka

Campanula persicifolia

Den stora blåklockan kan också vara ljusblå eller vit, vilka är en naturliga variationer. Det finns bi- och humlearter som anpassats till blåklockan, till exempel blåklockshumla och blåklocksbi. Passa på att titta i blomman på morgonen, man vet aldrig vad man kan hitta!

8Gulmåra

Galium verum

Gulmåran lyser gult och sprider en angenäm honungsdoft. Plocka och torka blommor och lägg dem varmt till vintern, så sprider sig doften i rummet! Förr har växten använts som läkeväxt, färgväxt, ölkrydda och afrodisiakum för kvinnor.

Inger Runeson driver Pratensis AB tillsammans med sin man Mats. Båda är biologer men det är Inger som har ängsväxter och växtodling som specialitet och därför är huvudansvarig för verksamheten. Inger är född och uppvuxen i Kävlinge, strax norr om Lund. Efter biologexamen i Lund 1983 och jobb som växtförädlare i Skåne flyttade paret till Mats släktgård i södra Småland 1991. Efter att ha arbetat på Veg Tech AB tog hon 2005 steget och startade Pratensis AB. Först drev hon det själv något år, men så började även Mats jobba i verksamheten under somrarna. Sedan några år tillbaka sysselsätter företaget fyra personer sommartid. Även fritiden ägnar Inger till stor del åt växter, antingen med odling i köksträdgård­en, med besök på intressanta växtlokaler i Sverige eller genom att fotografera växter.