Naturen vår nya religion

    - ANNONS -

    Livsåskådningsforskare Carl Reinhold Bråkenhielm pekar på att när de traditionella religionerna nu försvagas söker vi männis­kor allt mer lugn, harmoni och inre ro hos naturen.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.