hej@naturochtradgard.se

Sök

Pelargoner i Nationella genbanken

I många hem finns krukväxter som vårdats ömt och som förs vidare från generation till generation. Krukväxtuppropet sökte 2009-2010 efter rumsväxter vars odlingshistoria kunde följas till före 1960. Uppropet var det sista av åtta som initierats av Programmet för odlad mångfald, Pom. Gensvaret blev stort och 250 krukväxter, däribland 44 pelargoner, har valts ut att ingå i Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter.

Pelargoner i Nationella genbanken – fönsterträd med kulturarv presenteras de pelargoner som bevaras för framtiden i genbanken. Genom brev, berättelser och foton får du ta del av deras historia och även läsa om de människor som en gång i tiden odlade dem. Du får också veta hur de som nu har donerat pelargonerna tagit hand om sina klenoder. Presentationen kompletteras med en utförlig sortbeskrivning.

Ett urval pelargoner som också hör till vårt gröna kulturarv får ett eget kapitel. Boken innehåller även en kortfattad översikt av släktet Pelargonium och av pelargonens europeiska historia från 1600-talet fram till sekelskiftet 1900.

Häftad, A5-format. 278 sidor. Formgivning: Henell Grafisk Form.

ISBN 978-91-576-9911-4.

299 kr

I lager