hej@naturochtradgard.se

Sök

Natur & Trädgårds specialsektion denna gång handlar om att odla vilda örter i trädgården. Örtforskare Mårten Hammer, SLU, ger råd om vilda örter i perennrabatten, i en miniäng, under bärbuskar eller i ett minikärr. Allt på tomten. Sidorna 64–72. Gunilla Linde, SLU, propagerar för ettåriga åkerogräs i trädgården. Sidorna 73–74. Per Nyström, Nordiska Gröntak AB, presenterar”takgrönskan”, det senaste inom detta område. Sidorna 76–77. Svenskt Ängsfrö HB, specialfirman för frö och pluggplantor, presenteras. Sidorna 78–80.