Det är inte säkert att det var munkarna som gav oss nya kryddväxter. Vikingarna kan ha varit före, hävdar Lisbeth Almark i ett häfte med titeln ’’Växter och vikingar”.