”Fabror Grön” – Johannes Wätterbäck, ger tips och råd om vattning under odlingens alla faser.