Kerstin Junker Lönnerholm varnar för det relativt nya ogräset strandfräne, ett av de be­ svärligaste vi har just nu.