Följ Stefan Olssons råd i artikeln och du har egen växtnäring till våren.