Månadens växt är en reklamkampanj holländska blomsterexportörer drivit under flera år. Nu har man vidgat den till Månadens växttema. Här beskrivs de växter man valt för vårmånaderna.