När granskogen lämnas orörd lockar den en mångfald av djur, växter och svampar.