Ingrid Åkesson svarar ja på frågan. Men råder de som komposterar att skaffa sig mer kunskap, och kanske också flera komposter.