hej@naturochtradgard.se

Sök

Det är Olle Klaar, engagerad i Svenska Orchidesällskapet, som uppmanar till orkidéodling på fönsterbrädet. Utbudet av orkidéplantor i blomsterhandeln har sta­digt ökat under de senare åren. I denna uppsats beskrivs skötseln av dem.