Nils Åkerstedt har provat Stiga Kitchen. kompostbehållaren där avfallet matas in underifrån.