SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt ger tips hur du undviker sjukdomar vid fågdhordet.