Trädgårdens trollsländor

    - ANNONS -

    Trollsländor är våra största insekter och fascinerar med sin färg och form.  Magnus Billqvist, Trollsländeföreningens ordförande, beskriver  de vanligaste av det dryga sextiotal arter som observerats i Sverige och tipsar också om hur man skapar en trollsländevänlig miljö där vatten spelar
    en central roll.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.