hej@naturochtradgard.se

Sök

Trollsländor är våra största insekter och fascinerar med sin färg och form.  Magnus Billqvist, Trollsländeföreningens ordförande, beskriver  de vanligaste av det dryga sextiotal arter som observerats i Sverige och tipsar också om hur man skapar en trollsländevänlig miljö där vatten spelar
en central roll.