Skogens träd och svampar klarar sig inte utan varandra.Röda flugsvampen, till exempel,  är mycket nyttig för skogsbruket