Sveriges Pomologiska Sällskap

    - ANNONS -

    En ny organisation för alla som odlar frukt och bär har bildats, Sveriges Pomologiska Sällskap. Det arbetar både med att rädda äldre sorter och att främja framtagandet av nya.