Splendor Plant har ett brett sortiment storvuxna perenner. Det är den internationella trenden Instant gardening som kommit till Sverige, fritt översatt ögon­blicklig trädgård.