Ingen matsvamp, men sedan lång tid till­baka eftertraktad som hälsobringare.