Special om ormbunkar

    - ANNONS -

    Eric Wahlsteen och Kenneth Lorentzon har skrivit en specialartikel om ormbunkar. De tycker att vi använder dem för li­te, både i privata trädgårdar och i offent­lig miljö. Ormbunkar och perenner är en svårslagen kombination.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.