hej@naturochtradgard.se

Sök

Natur & Trädgårds special i detta nummer handlar om gärdsgårdar. På sidorna 48–59 en längre intervju med Sten Hagan­der, mannen som efter omfattande källstudier skrivit en bok om detta uråldriga sätt att hägna. På sidorna 60–65 berättas om Martin Ahlfors. Han köpte en gammal gärdsgård på rot och förvandlade sin trädgård till ett ekologiskt paradis. Slutligen skriver Johan Samuelsson, ArtDatabanken, på sidorna 66–68 om rödlistade lavars behov av gärdsgårdar.