hej@naturochtradgard.se

Sök

Uppmaningen kommer från trädgårdsjournalist Kaijsa Eiworth. Hon har startat Sveriges första balkongförening och skrivit en bok med titeln Gröna balkonger.