hej@naturochtradgard.se

Sök

Natur & Trädgårds andra specialavdelning i detta nummer uppmanar till att skapa levande, naturliga trädgårdar. På sidorna 22–29 recenserar Kerstin Junker Lönnerholm vårens uppmärksammade bok om just detta; Lotte Möllers ’’Trädgårdens natur”. Till en levande trädgård hör bin. På sidorna får du tips på växter som bin älskar.