Nu finns ytterligare sex växter som fått E-status, att köpa i trädgårdsbutikerna. Utförlig beskrivning med bilder.