Roland Karlsson avslöjar myten om denna kryddväxt.