Gör som Natur & Trädgård – sponsra sånglärkan genom att köpa en eller flera lärkrutor.