Det är inte spektakulärt att så vårprimö­rerna nu, bara en härmning av naturen.