Så sent för höstfägring

    - ANNONS -

    Stefan Olsson har med framgång under flera år sått sommarblommor efter midsommar i det inre av Hälsingland. Här skriver han om åtta snabbväxande ettåringar som ger höstfägring.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.