För Nils Åkerstedt är färskt gräsklipp eller annan grönmassa bästa gödsel, både ur miljö och gödslingssynpunkt. Här skriver han om hur de användas.