Två faktablad ur årets serie av ”Fakta Trädgård Fritid” refereras: Rosor – odlingsvärda sorter, av Ulrika Carlson-Nilsson.