Nils Åkerstedt skriver om fördelarna med att odla rosor i sand.