En ny sammanslutning som ska verka för ökad biologisk mångfald.