Sven Lindholm recenserar den nyss utkomna svampboken, ”Matsvampar, Säkra att plocka – goda att äta.”